Serva och sköta om sin BMW och andra bilar

Bilar, Tips

Vad gör man vid en bilolycka?

bilolycka_250536808

Här i Sverige har vi väldigt bra trafiksäkerhet, men det går inte att förhindra alla sorters olyckor. Orsakerna till olyckor kan vara många men oavsett anledning är det viktigt att veta vad man gör om man är med om en bilolycka.

Mindre olycka

Olyckor kommer ju i olika grader av skada både till fordonen, personerna och omgivningen. Vad vi menar med en mindre olycka är en där personerna inblandade inte kroppsligen blivit skadad utan skadorna är begränsade till fordonen och eventuella vägräcken eller liknande.

Först när alla är bekräftade oskadd kan man börja samla in uppgifter som körkorts- och försäkringsbolagsdetaljer. Det kan även vara bra att fotografera bilarna och olycksplatsen. Vid mindre olyckor behöver man faktiskt inte involvera polisen så länge man kan lösa situationen själva. Om det kommer till skedet att faktiskt kräva skadestånd från motparten är det dock bra om man har kontaktat polisen i förväg och rapporterat olyckan.

Efter allt detta är fixat kan man börja tänka på att ta kontakt med en verkstad för att fixa vad som nu än blivit skadat. Se till att välja en som regelbundet arbetar med försäkringsbolag.

Allvarliga olyckor

Första prioritering vid en allvarlig olycka är att se till om någon inblandad har blivit skadad. Om någon är skadat är det viktigt att man omgående kontaktar både polis och ambulans genom att ringa 112. Om ingen är i direkt fara, till exempel på grund av brand, är det bäst att alla rör sig så lite som möjligt för att inte förvärra eventuella skador. Detta är speciellt viktigt när man har att göra med nackskador.

Om någon av de fordonen inblandade är så pass skadad att de inte kan köras från platsen kan polisen ofta hjälpa till att kontakta en bogseringsbil. Se dock till att inte ditt försäkringsbolag vill att en specifik bogseringsfirma ska kontaktas vid ett sådant tillfälle.