Serva och sköta om sin BMW och andra bilar

Tips

Biltillbehör som räddar liv

Som bilist ligger mycket ansvar på ens axlar. Man ansvarar förutom för sin egen säkerhet även för de som åker med, andra bilister på vägen och möjliga fotgängare. För att man skall lyckas köra så säkert som möjligt kan det dock krävas lite tillbehör till bilen.

Reflexväst

man i säkerhetsvästOm bilen av någon anledning skulle få motorstopp eller man av någon annan anledning behöver stanna vid vägkanten kan en reflexväst vara enormt värdefull. För även om varningstriangeln som alltid skall finnas i bilen gör så att bilister kan undvika bilen i mörkret så är det fortfarande väldigt svårt att se dig som tillfällig fotgängare.

Frågan om reflexväst bör vara obligatoriskt i alla bilar har flera gånger diskuterats på riksdagsnivå och är redan lag i många andra länder.

Extra belysning

Precis som att det är viktigt att andra skall kunna se dig är det viktigt att du skall kunna se andra på vägen. Extraljus är extra viktigt om man kör mycket på vägar där det brukar finnas vilt. Idag finns det extra belysning av LED teknik. De drar mindre ström i förhållande till traditionella motsvarigheter. Tåligheten är även det ett starkt argument då de är så gott som okänsliga för stötar och vibrationer.

Skyffel

Om man kör i Norrland på vintern så är en liten snöskyffel i bilen ett måste. Den behövs inte heller bara i nödsituationer då man ibland kan behöva skotta fram bilen om den stått parkerad ute när det fallit mycket snö.