Serva och sköta om sin BMW och andra bilar

Bilar, Tips

Kontrollera däcken

däck_304560215

Däcken är ju den enda kontakten bilen har med vägen, men ändå är det få som regelbundet gör kontroller av dem. Vill man vara säker ute på vägen gäller det att däcken håller måttet. Här berättar vi vad det är man ska kolla för att försäkra sig om att däcken är i bra nog form att användas.

Mönsterdjupet

Djupet på däckens mönster är väldigt viktigt att hålla koll på och ska helst göras varje månad. På sommar däck ska djupet vara minst 1,6 mm och på vinterdäck är det 3,0 mm som gäller. När dessa blir för grunda ökar risken för bland annat vattenplaning och det är därför dags att köpa nya.

Lufttrycket

Ett däck med dåligt lufttryck ökar bränsleförbrukningen och kan allmänt påverka bilens styrförmåga. Lufttrycket är också något man bör kolla varje månad, men även inför varje längre bilresa. De flesta bensinmackar har en station där man kan kontrollera detta. Det korrekta lufttrycket ska finnas med i bilhandboken. Glöm inte att även kontrollera reservdäcket. Man kan få hjälp med att kontrollera lufttrycket på bland annat OKQ8.

Rotera däcken

Det är ganska vanligt att däcken på en sida slits ned lite fortare än den andra. För att motverka detta och slippa köpa nya däck i flera omgångar bör man se till att rotera däcken. Detta betyder att man helt enkelt byter plats på dem. Det är rekommenderat att man gör detta var 1 000 – 1 200:e mil.

Balansera däcken

När man roterar däcken är det även bra att balansera dem. Balansering gör man för att undvika vibrationer och hjälper till att förhindra onödigt slitage av flera komponenter. Korrekt balanserade däck ger dessutom ökat komfort när man kör.