Serva och sköta om sin BMW och andra bilar

Lastbil

Lastbilen

Lastbil

Idag är det dags att prata om ett fordon som tidigare inte varit på tapeten här på Bilpedanten. Det är dags att titta lite på lastbilen, dess betydelse och utveckling.

Historia

Det som anses som den första lastbilen byggdes 1891 av ett företag vid namn Daimler. Efter detta har det hänt mycket i lastbilens utveckling och idag kallar man ibland lastbilen för handelns bäste vän. Och detta med all rätt med tanke på hur mycket som detta fordon underlättat transporter av gods genom åren.

Den första lastbilen importerades till Sverige år 1899 av Pripp och Lyckholm. Lastbilen användes då till leveranser av öl. Detta kan är ett tydligt startskott för användandet och för utvecklingen av lastbilen i Sverige, för snart började Scania att bygga lastbilar. Lastbilen ersatte häst och vagn och fördelarna med detta var till att börja med framförallt mest att det gick något fortare än, man kunde frakta mer gods, den behövde inte stanna och vila – och den släppte inte ut något gödsel på vägarna. Något miljövänner idag förmodligen skulle rynka pannan för.

Guld för handeln

På 20- och 30-talen utvecklades sedan lastbilarna i ett rasande tempo både säkerhets-, hastighets, och komfortmässigt. De blev billigare att tillverka och började så smått till och med ersätta häst och vagn för leveranser till butiker. Detta skedde framförallt när det handlade om lokala transporter, medan båt och tåg fortfarande var de bästa sätten att transportera gods på längre avstånd.

Efter att det skett en tillbakagång i användandet av lastbilen under kriget då det var bensinbrist, så ökade sedan användandet mer och mer, och sedan 1960-talet så är det det i särklass mest använda transportmedlet.

Moderna lastbilar

Att jämföra lastbilar igår och idag är som att jämföra mobiltelefonen när den var ny och som den är i dess nuvarande form. Den har fortfarande samma grundfunktion, men är idag väldigt moderniserad och anpassad till många olika faktorer. Ett exempel på en modern, högpresterande lastbil är DAF XF105 som du kan läsa om på Dafsweden.se, det är en lastbil med en rymlig hytt för förarens komfort. Den är även utformad för att med hög komfort kunna köra långa sträckor och samtidigt hålla nere driftskostnaderna.

Dagens för att hålla nere driftskostnader är lastbilar bland annat tillverkade i strömlinjeformad design för att exempelvis minska luftmotståndet och således minska bränsleförbrukning och utsläpp.